Εξοπλισμός Ναυτιλιακής Εταιρείας

Περιγραφή

Το 2018, Ναυτιλιακή εταιρεία των Αθηνών μάς εμπιστεύτηκε για τον γραφειακό της εξοπλισμό της.