Εξοπλισμός του Παγκύπριου Γυμνασίου

Περιγραφή

Το 2019 ανακαινήσαμε το Παγκύπριο Γυμνάσιο.