ΟΤΕ: Κεντρικά για την επισκευή ρούτερ, Πάρνιθα

Περιγραφή

Το 2017 εξοπλίσαμε τα κεντρικά του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος στην Πάρνιθα.