ΟΠΑΠ Α.Ε.

Περιγραφή

Η Katmetal ανέλαβε την παραγωγή και την διανομή ειδικών κατασκευών σε 580 καταστήματα του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα.