ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Περιγραφή

Εξοπλίσαμε το Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας όπου στέγασε την εξαμηνιαία ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.