ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Περιγραφή

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.