Όμιλος ΟΤΕ: Αίθουσες συνεδριάσεων

Περιγραφή

Το 2017 εξοπλίσαμε τις αίθουσες συνεδριάσεων του Ομίλου ΟΤΕ.