ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιγραφή

Η εταιρεία μας εξόπλισε τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κατά τη δημιουργία της νέας εταιρικής του ταυτότητας.