ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Περιγραφή

Η Katmetal εξόπλισε πολλά ιδρύματα στην Αλβανία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε συνεργασία με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας.