ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Περιγραφή

Η Katmetal ανέλαβε την παραγωγή και την διανομή ειδικών κατασκευών σε 630 καταστήματα  του Ελληνικού Ταχυδρομείου σε όλη την ελληνική επικράτεια.