ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Η σωστή φροντίδα του ασπροπίνακα είναι πολύ σημαντική για την επέκταση της διάρκειας ζωής του αλλά και για την εξοικονόμηση χρημάτων από επισκευές και αντικαταστήσεις.

Χαρακτηριστικά
  • Πριν ο πίνακας χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά θα πρέπει να πλυθεί με ζεστό νερό και συμβατικό καθαριστικό. Τέλος να σκουπιστεί με στεγνό πανί.
  • Να μην χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό σκληρό πανί ή συρμάτινο σφουγγάρι.
  • Πριν από κάθε γραφή πρέπει η επιφάνεια να είναι στεγνή.
  • Πριν από κάθε σβήσιμο πρέπει το μελάνι να στεγνώσει (8/10 δευτερόλεπτα).
  • Να ανανεώνονται οι μαρκαδόροι συχνά.
  • Θα πρέπει να γίνεται συχνός καθαρισμός των πινάκων με ζεστό νερό και στέγνωμα με απαλά πανιά.
  • Να μην καθαρίζετε ο πίνακας με το χέρι διότι μπορεί να επιβαρυνθεί η στιλπνότητα της επιφάνειας του.
  • Να μην χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαρκαδόροι.