ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Περιγραφή

Τυπικό σχέδιο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής αίθουσας.

Χαρακτηριστικά
  • Το πρώτο θρανίο θα πρέπει να έχει απόσταση από τον πίνακα τουλάχιστον 1,5 μέτρα
  • Ο κεντρικός διάδρομος θα πρέπει να είναι 1,2 μέτρα βάσει νόμου